S. 1-1060 Dossierfiche K. 49-1572

Wetsontwerp betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden
Regering J.-L. Dehaene II  

misdadigheid
administratieve sanctie
strafsanctie
openbare veiligheid
geweld
sportmanifestatie
sportorganisatie
zwarte handel
voetbalvandalisme
administratieve overtreding

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1572/1 Wetsontwerp 27/5/1998
K. 49-1572/2 Amendementen 16/6/1998
K. 49-1572/3 Amendementen 23/6/1998
K. 49-1572/4 Amendementen 30/6/1998
K. 49-1572/5 Verslag namens de commissie 3/7/1998
K. 49-1572/6 Tekst aangenomen door de commissie 3/7/1998
K. 49-1572/7 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 9/7/1998
1-1060/1 1-1060/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 10/7/1998
1-1060/2 1-1060/2 (PDF) Amendementen 27/10/1998
1-1060/3 1-1060/3 (PDF) Verslag namens de commissie 24/11/1998
1-1060/4 1-1060/4 (PDF) Tekst verbeterd door de commissie 24/11/1998
1-1060/5 1-1060/5 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 3/12/1998
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
27/5/1998   Indiening ontwerp Doc. K. 49-1572/1
8/7/1998   Bespreking
(Handelingen nr. 262, p. 9205-9220)
9/7/1998   Stemming over het geheel: geamendeerd (+97/-0/o32)
(Handelingen nr. 263, p. 9279-9280)
Doc. K. 49-1572/7
9/7/1998   Aanneming na amendering
10/7/1998   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-1060/1 1-1060/1 (PDF)
  [S2] Eerste behandeling door Senaat
13/10/1998   Uitoefening evocatierecht
13/10/1998   Verzending naar commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
26/11/1998   Inschrijving op agenda plenaire
1/12/1998   Algemene bespreking Hand. 1-225 Hand. 1-225 (PDF)
3/12/1998   Stemming over het geheel: ne varietur (+47/-0/o16) Hand. 1-227 Hand. 1-227 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
13/10/1998   Verzending naar commissie
27/10/1998   Inschrijving op agenda commissie
27/10/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Jean-FranÁois Istasse
27/10/1998   Inleidende uiteenzetting
vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
27/10/1998   Amendement: Am. 1 Doc. 1-1060/2 1-1060/2 (PDF)
27/10/1998   Amendement: Am. 2 Doc. 1-1060/2 1-1060/2 (PDF)
27/10/1998   Bespreking
27/10/1998   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+7/-0/o2)
27/10/1998   Beslissing schriftelijk verslag
24/11/1998   Inschrijving op agenda commissie
24/11/1998   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1060/4 1-1060/4 (PDF)
24/11/1998   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
Doc. 1-1060/3 1-1060/3 (PDF)
3/12/1998   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
21/12/1998   Bekrachtiging en afkondiging
3/2/1999   Bekendmaking (3042-3048)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 8/7/1998, 9/7/1998
[S2] Eerste behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 1/12/1998, 3/12/1998
Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 27/10/1998, 24/11/1998
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 11/7/1998 15 13/10/1998
Uitoefening evocatierecht
Griffiebulletin nr. 173
Onderzoekstermijn (S1) 14/10/1998 60 6/1/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
21/12/1998 3/2/1999, blz 3042-3048