S. 1-1045 Dossierfiche K. 49-1458

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel en van de wet van 1 september 1980 betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector en aan de in die sector tewerkgestelde werklozen
Regering J.-L. Dehaene II  

overheidsapparaat
sociale dialoog
ambtenarenvakbond

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1458/1 Wetsontwerp 16/3/1998
K. 49-1458/2 Amendementen 9/6/1998
K. 49-1458/3 Verslag namens de commissie 19/6/1998
K. 49-1458/4 Tekst aangenomen door de commissie 19/6/1998
K. 49-1458/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 2/7/1998
1-1045/1 1-1045/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 3/7/1998
1-1045/2 1-1045/2 (PDF) Amendement 27/10/1998
1-1045/3 1-1045/3 (PDF) Verslag namens de commissie 24/11/1998
1-1045/4 1-1045/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 24/11/1998
1-1045/5 1-1045/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 3/12/1998
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
16/3/1998   Indiening ontwerp Doc. K. 49-1458/1
1/7/1998   Bespreking
(Handelingen nr. 259, p. 9091-9092)
2/7/1998   Stemming over het geheel: geamendeerd (+102/-0/o33)
(Handelingen nr. 260, p. 9171)
Doc. K. 49-1458/5
2/7/1998   Aanneming na amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
3/7/1998   Overzending aan Senaat Doc. 1-1045/1 1-1045/1 (PDF)
3/7/1998   Verzending naar commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
26/11/1998   Inschrijving op agenda plenaire
1/12/1998   Algemene bespreking Hand. 1-225 Hand. 1-225 (PDF)
1/12/1998   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-225 Hand. 1-225 (PDF)
3/12/1998   Stemming over het geheel: ne varietur (+46/-0/o17) Hand. 1-227 Hand. 1-227 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
3/7/1998   Verzending naar commissie
20/10/1998   Inschrijving op agenda commissie
20/10/1998   Uitgesteld
27/10/1998   Inschrijving op agenda commissie
27/10/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Jean-FranÁois Istasse
27/10/1998   Inleidende uiteenzetting
minister van Ambtenarenzaken
27/10/1998   Amendement: Am. 1 Doc. 1-1045/2 1-1045/2 (PDF)
27/10/1998   Bespreking
27/10/1998   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+5/-0/o3)
27/10/1998   Beslissing schriftelijk verslag
24/11/1998   Inschrijving op agenda commissie
24/11/1998   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1045/4 1-1045/4 (PDF)
24/11/1998   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
Doc. 1-1045/3 1-1045/3 (PDF)
3/12/1998   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
15/12/1998   Bekrachtiging en afkondiging
29/1/1999   Bekendmaking (2566-2571)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 1/7/1998, 2/7/1998
[S2] Behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 1/12/1998, 3/12/1998
Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 27/10/1998, 24/11/1998
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
15/12/1998 29/1/1999, blz 2566-2571