Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden

Dossiers in behandeling

Behandelde dossiers

Vergaderingen: agenda's en bulletinsHuidige samenstelling

Voorzitter

Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden : afvaardiging Senaat

Voorzitter

Ondervoorzitter

Leden

Plaatsvervangers

Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden : afvaardiging Kamer

Leden

Plaatsvervangers

Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden : afvaardiging Europees Parlement

Leden