Gemengde parlementaire commissie belast met de kwestie van een federale kieskring : afvaardiging Kamer

Behandelde dossiers

Vergaderingen: agenda's en bulletinsLidmaatschappen in de periode 19/12/2013 - 28/4/2014

Leden

Plaatsvervangers