Gemengde parlementaire commissie belast met de kwestie van een federale kieskring

Behandelde dossiers

Vergaderingen: agenda's en bulletinsLidmaatschappen in de periode 19/12/2013 - 28/4/2014

Gemengde parlementaire commissie "Federale kieskring" : afvaardiging Senaat

Leden

Leden zonder stemrecht

Plaatsvervangers

Plaatsvervangers zonder stemrecht

Gemengde parlementaire commissie "Federale kieskring" : afvaardiging Kamer

Leden

Plaatsvervangers