Gemengde parlementaire commissie belast met de fiscale hervorming

Behandelde dossiers

Vergaderingen: agenda's en bulletinsLidmaatschappen in de periode 18/4/2013 - 28/4/2014

Voorzitter

Ondervoorzitter

Rapporteur

Gemengde parlementaire commissie belast met de fiscale hervorming : afvaardiging Senaat

Leden

Plaatsvervangers

Gemengde parlementaire commissie belast met de fiscale hervorming : afvaardiging Kamer

Leden

Leden zonder stemrecht

Plaatsvervangers