Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden

Behandelde dossiers

Vergaderingen: agenda's en bulletinsLidmaatschappen in de periode 20/7/2010 - 28/4/2014

Voorzitter

Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Europees Parlement

Leden

Plaatsvervangers

Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Senaat

Leden

Plaatsvervangers

Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Kamer

Leden

Plaatsvervangers