Bijzondere opvolgingscommissie belast met het onderzoek naar de financiële en bankcrisis

Behandelde dossiers

Vergaderingen: agenda's en bulletinsLidmaatschappen in de periode 11/12/2008 - 7/5/2010

Voorzitter

Eerste Ondervoorzitter

Tweede Ondervoorzitter

Derde Ondervoorzitter

Bijzondere opvolgingscommissie belast met het onderzoek naar de financiële en bankcrisis : afvaardiging Senaat

Leden

Leden zonder stemrecht

Plaatsvervangers

Bijzondere opvolgingscommissie belast met het onderzoek naar de financiële en bankcrisis : afvaardiging Kamer

Leden

Leden zonder stemrecht

Plaatsvervangers