Commissie belast met de begeleiding van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Vast Comité I)

Behandelde dossiers

Vergaderingen: agenda's en bulletinsLidmaatschappen in de periode 9/10/2007 - 7/5/2010

Voorzitter

Leden