Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen

Behandelde dossiers

Vergaderingen: agenda's en bulletinsLidmaatschappen in de periode 9/10/2007 - 7/5/2010

Voorzitter

Eerste Ondervoorzitter

Tweede Ondervoorzitter

Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen : afvaardiging Senaat

Leden

Plaatsvervangers

Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen : afvaardiging Kamer

Leden

Plaatsvervangers