Verenigde commissies voor de Justitie en voor de Binnenlandse Zaken

Behandelde dossiers

Vergaderingen: agenda's en bulletinsLidmaatschappen in de periode 20/11/2008 - 7/5/2010

Justitie

Voorzitter

Eerste Ondervoorzitter

Tweede Ondervoorzitter

Leden

Plaatsvervangers

Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden

Voorzitter

Eerste Ondervoorzitter

Tweede Ondervoorzitter

Leden

Plaatsvervangers