Verenigde commissies

Behandelde dossiers

Vergaderingen: agenda's en bulletinsLidmaatschappen in de periode 25/10/2007 - 7/5/2010

Institutionele Aangelegenheden

Voorzitter

Eerste Ondervoorzitter

Tweede Ondervoorzitter

Leden

Plaatsvervangers

Justitie

Voorzitter

Eerste Ondervoorzitter

Tweede Ondervoorzitter

Leden

Plaatsvervangers

Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging

Voorzitter

Eerste Ondervoorzitter

Tweede Ondervoorzitter

Leden

Plaatsvervangers

Financiën en Economische Aangelegenheden

Voorzitter

Eerste Ondervoorzitter

Tweede Ondervoorzitter

Leden

Plaatsvervangers

Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden

Voorzitter

Eerste Ondervoorzitter

Tweede Ondervoorzitter

Leden

Plaatsvervangers

Sociale Aangelegenheden

Voorzitter

Eerste Ondervoorzitter

Tweede Ondervoorzitter

Leden

Plaatsvervangers