Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Europees Parlement

Behandelde dossiers

Vergaderingen: agenda's en bulletinsLidmaatschappen in de periode 20/10/2004 - 2/5/2007

Leden

Plaatsvervangers