Parlementaire commissie van onderzoek naar de georganiseerde criminaliteit in België

Behandelde dossiers

Vergaderingen: agenda's en bulletinsLidmaatschappen in de periode 8/10/1996 - 17/12/1998

Voorzitter

Ondervoorzitter

Leden

Leden zonder stemrecht

Plaatsvervangers