Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden

Behandelde dossiers

Vergaderingen: agenda's en bulletinsLidmaatschappen in de periode 17/7/2003 - 2/5/2007

Voorzitter

Eerste Ondervoorzitter

Afvaardiging Europees Parlement

Leden

Plaatsvervangers

Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Senaat

Leden

Plaatsvervangers

Federaal adviescomité voor de Europese aangelegenheden : afvaardiging Kamer

Leden

Plaatsvervangers

Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Europees Parlement

Leden

Plaatsvervangers