Verenigde Commissies voor de Justitie en voor de Sociale Aangelegenheden

Behandelde dossiers

Vergaderingen: agenda's en bulletinsLidmaatschappen in de periode 12/7/1995 - 5/5/1999

Justitie

Voorzitter

Eerste Ondervoorzitter

Tweede Ondervoorzitter

Leden

Plaatsvervangers

Sociale Aangelegenheden

Voorzitter

Eerste Ondervoorzitter

Tweede Ondervoorzitter

Leden

Plaatsvervangers