subcommissie "Mensenhandel en prostitutie" (Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden)

Behandelde dossiers

Vergaderingen: agenda's en bulletinsLidmaatschappen in de periode 27/10/1999 - 18/7/2000

Voorzitter

Ondervoorzitter

Leden