Verenigde Commissies voor de Justitie en voor de Binnenlandse en de Administratieve Aangelegenheden

Behandelde dossiers

Vergaderingen: agenda's en bulletinsLidmaatschappen in de periode 20/11/1997 - 5/5/1999

Justitie

Voorzitter

Eerste Ondervoorzitter

Tweede Ondervoorzitter

Leden

Plaatsvervangers

Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden

Voorzitter

Eerste Ondervoorzitter

Tweede Ondervoorzitter

Leden

Plaatsvervangers