Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden: afvaardiging Europees Parlement

Behandelde dossiers

Vergaderingen: agenda's en bulletinsLidmaatschappen in de periode 1/11/1999 - 19/7/2004

Leden

Plaatsvervangers