Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden: afvaardiging Kamer

Behandelde dossiers

Vergaderingen: agenda's en bulletinsLidmaatschappen in de periode 16/7/1999 - 10/4/2003

Leden

Plaatsvervangers