Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden

Behandelde dossiers

Vergaderingen: agenda's en bulletinsLidmaatschappen in de periode 15/7/1999 - 10/4/2003

Voorzitter

Eerste Ondervoorzitter

Tweede Ondervoorzitter

Afvaardiging Senaat

Leden

Plaatsvervangers

Afvaardiging Kamer

Leden

Plaatsvervangers

Afvaardiging Europees Parlement

Leden

Plaatsvervangers