Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen

Behandelde dossiers

Vergaderingen: agenda's en bulletinsLidmaatschappen in de periode 15/7/1999 - 10/4/2003

Voorzitter

Eerste Ondervoorzitter

Tweede Ondervoorzitter

Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen : afvaardiging Senaat

Leden

Plaatsvervangers

Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen : afvaardiging Kamer

Leden

Plaatsvervangers