Bijzondere Commissie belast met het onderzoek van het ontwerp van wet tot wijziging van de wetten op de handelsvennootschappen, geco÷rdineerd op 30 november 1935

Dossiers in behandeling

Behandelde dossiers

Vergaderingen: agenda's en bulletinsLidmaatschappen in de periode 7/6/1994 - 12/4/1995

Voorzitter

Eerste Ondervoorzitter

Tweede Ondervoorzitter

Leden

Plaatsvervangers