Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden

Behandelde dossiers

Vergaderingen: agenda's en bulletinsLidmaatschappen in de periode 12/7/1995 - 5/5/1999

Voorzitter

Delegatie van de Senaat

Voorzitter

Leden

Plaatsvervangers

Delegatie van de Kamer

Voorzitter

Leden

Plaatsvervangers

Delegatie van het Europees Parlement

Voorzitter

Leden

Plaatsvervangers