Vraag om uitleg nr. 5-552

5-552 CÚcile Thibaut (Ecolo) 17/2/2011
  de wet die de arbeidsduur voor artsen in opleiding beperkt
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-1573