Vraag om uitleg nr. 5-4863

5-4863 Nele Lijnen (Open Vld) 5/3/2014
  het toekennen van RIZIV-nummers aan afgestudeerde kinesitherapeuten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-9955