Vraag om uitleg nr. 5-4832

5-4832 Martine Taelman (Open Vld) 24/2/2014
  de illegale en radicale scholen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8433