Vraag om uitleg nr. 5-4617

5-4617 Helga Stevens (N-VA) 19/12/2013
  het spanningsveld tussen de veiligheidsnormen in pretparken en de non-discriminatiewetgeving
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11228