Vraag om uitleg nr. 5-4393

5-4393 Helga Stevens (N-VA) 5/12/2013
  de afstandstolkendienst voor dove personen en personen die niet kunnen praten
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11226