Vraag om uitleg nr. 5-4301

5-4301 Wilfried Vandaele (N-VA) 21/11/2013
  de oprukkende exoten in de zee
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11222