Vraag om uitleg nr. 5-4127

5-4127 Karl Vanlouwe (N-VA) 21/10/2013
  de aankondiging van een Marshall-plan voor het Oosten van de Democratische Republiek Congo
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10470
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10471