Vraag om uitleg nr. 5-3904

5-3904 Karl Vanlouwe (N-VA) 16/7/2013
  de wapenwedloop aan de Kaspische zee
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10454