Vraag om uitleg nr. 5-3852

5-3852 Bert Anciaux (sp.a) 1/7/2013
  de joint venture tussen Corelio en Concentra
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10324