Vraag om uitleg nr. 5-3822

5-3822 Karl Vanlouwe (N-VA) 25/6/2013
  de omzetting van de Europese dataretentierichtlijn en de garanties voor de privacy
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9627
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9628