Vraag om uitleg nr. 5-3611

5-3611 Martine Taelman (Open Vld) 27/5/2013
  een compensatie bij internet- en telecommunicatiestoringen
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10322