Vraag om uitleg nr. 5-3588

5-3588 Karl Vanlouwe (N-VA) 22/5/2013
  de cyberveiligheid en cyberdefensie
  minister van Justitie
  staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8187
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9406
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9407