Vraag om uitleg nr. 5-3586

5-3586 Karl Vanlouwe (N-VA) 22/5/2013
  de cyberveiligheid en cyberdefensie
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8184
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9331