Vraag om uitleg nr. 5-3451

5-3451 Nele Lijnen (Open Vld) 23/4/2013
  de vrijheid van niet-gouvernementele organisaties in Egypte
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9148