Vraag om uitleg nr. 5-2956

5-2956 Karl Vanlouwe (N-VA) 17/1/2013
  het Red October-virus
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  vraag geherkwalificeerd
 
Geherkwalificeerd als :Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9404