Vraag om uitleg nr. 5-2905

5-2905 Karl Vanlouwe (N-VA) 9/1/2013
  de vragen tot onttrekking van een rechtszaak
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-6658
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8497