Vraag om uitleg nr. 5-2789

5-2789 Cindy Franssen (CD&V) 3/12/2012
  de omzetting van de Europese richtlijn 2011/83/EU betreffende consumentenrechten
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7977