Vraag om uitleg nr. 5-2210

5-2210 Bert Anciaux (sp.a) 16/4/2012
  de betalingsachterstand bij leningen gekoppeld aan consumentenkredieten
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6430