Vraag om uitleg nr. 5-1819

5-1819 Vanessa Matz (cdH) 24/1/2012
  de consumentenkredieten op het internet
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5493