Vraag om uitleg nr. 5-1451

5-1451 Dominique Tilmans (MR) 10/11/2011
  de medische reclameaanbiedingen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1586