Vraag om uitleg nr. 5-1108

5-1108 Karl Vanlouwe (N-VA) 21/6/2011
  de oprichting van een Europees contraterrorismeagentschap
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-3797
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-3798