Vraag om uitleg nr. 5-1

5-1 Martine Taelman (Open Vld) 7/10/2010
  de ontdubbeling van de spoorlijn tussen Turnhout en Herentals
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 21/10/2010 (handelingen 5-5)
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-41