Vraag om uitleg nr. 4-602

4-602 Marc Elsen (cdH) 4/12/2008
  de toelatingsexamens voor gereglementeerde beroepen
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-2141