Vraag om uitleg nr. 4-1320

4-1320 CÚcile Thibaut (Ecolo) 10/12/2009
  de criteria van de NMBS inzake materiaalkeuze voor spooroverwegen
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6391