Vraag om uitleg nr. 4-1252

4-1252 Christine Defraigne (MR) 26/11/2009
  de fiscus en de RSZ en betreffende de continuÔteit van de ondernemingen en de definitie van bevoegdheden
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  minister van Justitie
  beantwoord op 3/12/2009 (handelingen 4-98)
  Herindiening van : vraag om uitleg 4-1214