Schriftelijke vragen van 3-7899 tot 3-7899

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-7899 Willems Luc (VLD) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Diefstal en vandalisme - Aangifte - Internet - Huisbezoek van de politie.
  Verzending vraag 18/4/2007
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2261